FINANSIERINGSLÖSNINGAR

Eksfin finansierar norsk export och internationell tillväxt.

Eksfin erbjuder statliga lån och garantier som främjar försäljningskontrakt och exportfrämjande investeringar i Norge.

Eksfin bidrar till att norska exportindustrier är ekonomiskt konkurrenskraftiga utomlands.

Eksfin bistår utländska köpare och deras banker med statliga lån, garantier och kompetent rådgivning.