Telematiksystem

Alla vägmarkeringsmaskiner som tillverkas av Trysil Maskin kan utrustas med ett telematiksystem som lagrar och skickar vägmarkeringsrelaterad data och information via vår molntjänst. Telematiksystemet består av en PC i fordonet, GPS, Sim-kort, CAN-nätverk och webbapp.

Entreprenören får fullständiga administrativa rättigheter till all funktionalitet som databas, enhetskontroll, flotthantering, spårning och geofencing. Trysil Maskin kan komma åt systemet för fjärrdiagnostik och enhetsuppdatering och entreprenören kan tillåta åtkomst från tredje part.