Efter att pandemin satte stopp för alla mässor och kunddemonstrationer kan Trysil RMM nu äntligen genomföra produktdemonstrationer på nya marknader.
bilden visar förmarkningsmaskiner och människor

Trysil RMM tar med ny teknologi till den brittiska marknaden

Trysil RMM tar med ny teknologi till den brittiska marknaden

Efter att pandemin satte stopp för alla mässor och kunddemonstrationer kan Trysil RMM nu äntligen genomföra produktdemonstrationer på nya marknader. Den 9 juni anordnade Trysil RMM en Trafficprinter-demo i London i samarbete med sin kund WJ, som är marknadsledare i Storbritannien inom vägmarkering.

Enligt VD Jon Kjetil Jutulstad var det ett lyckat arrangemang.

”Trafficprinter är vår egenutvecklade teknik som de inte har i England, och den här typen av vägmarkeringsmaskiner kommer att öka trafiksäkerheten på brittiska vägar”, förklarar Jutulstad

Entusiasm för Trafficprinter

WJ beställde en Trafficprinter från Trysil RMM för ett par år sedan och den blev nyligen godkänd och registrerad för användning på vägar i Storbritannien. Det var därför dags att presentera produkten för marknaden och visa fördelarna som den innovativa tekniken medför.

”Demonstrationen genomfördes i London och WJ bjöd in sina kunder och representanter för vägmyndigheterna i Storbritannien”, säger Jutulstad.

Efter demon bjöd Trysil RMM tillsammans med Innovation Norway deltagarna på middag på den norska ambassaden. Jutulstad berättar att det var en trevlig stämning och att både kunder och officiella representanter uttryckte entusiasm för Trafficprinter-tekniken.

”De var entusiastiska eftersom Trafficprinter gör det möjligt för all vägmarkering att göras mekaniskt styrd från hytten, snarare än de manuella metoder som används idag. ”

bilden visar fôrmarkningsmakin

Säkrare arbetsförhållanden

Det sker fortfarande trafikolyckor i samband med vägmarkörer som placerar symboler manuellt i vägbanan medan trafiken rusar förbi. Genom att flytta vägmarkörerna från vägbanan in i hyttens trygga och säkra omgivningar kommer antalet olyckor att minska avsevärt.

Men effektiviteten förbättras också avsevärt med Trafficprinter-tekniken.

”Vi anordnade en man kontra maskintävling, där ett manuellt operatörsteam arbetade sida vid sida med Trysil RMM:s nya vägmarkeringsmaskin. Trafikskrivaren hade redan placerat fem symboler medan hanteringsteamet fortfarande arbetade med sin första vägmarkeringssymbol”, förklarar Jutulstad.

Jutulstad säger att det är glädjande att den engelska marknaden öppnar sig för Trysil RMM:s produkter. Han hoppas att detta är början på fler leveranser, både till WJ och andra potentiella användare i Storbritannien. Demonstrationen i London var i den meningen en mycket bra start.

”Kunderna vill gärna se hur maskinerna fungerar i verkligheten innan de gör sina investeringar i ny utrustning. Därför är vi mycket glada över att vi kunde genomföra det planerade evenemanget i London”, säger Jutulstad.