Biden visar en mann oc en bil med solcellepanel

Hållbar lösning för både klimat och arbetsmiljö

Ibland slår vi två flugor i en smäll när vi arbetar med nya innovativa lösningar. För vem hade trott att en åtgärd för att spara bränsle och minska utsläpp skulle visa sig vara lika effektiv för arbetsmiljö och säkerhet? Ett initiativ från Svevia till oss på Trysil RMM gav oss några överraskningar, en helt ny lösning och många användbara erfarenheter!

 

En framåtblickande förfrågan

Varje dag arbetas det ute på vägar och trafikstrukturer över hela världen. Ett av de allra sista stegen är att markera linjer och markeringar. Detta är ett krävande arbete där man står utsatt på vägbanan eller andra platser med mycket trafik. Arbetsdagen är ofta lång, man utsätts för många yttre påfrestningar utöver kraven på färdigställande och ogynnsamma arbetstider. Dessutom arbetar man med stora maskiner som konstant är igång, och det var just detta Svevia ville göra något åt.

Skulle det vara möjligt att hitta en lösning där vägmarkeringbilar inte behövde stå på tomgång och därmed använda mindre fossilt bränsle?

Inledningsvis fokuserade man på de bilar som står stilla medan man målar. Dessa används ofta för parkeringsplatser, övergångsställen eller andra markeringar som görs på stora områden. Dessa bilar opereras oftast av två personer som ofta arbetar på stora ytor samtidigt.

Låt solceller göra jobbet

Kenth Gulbranson på Svevia berättar att de lägger mycket resurser på att säkerställa att de minskar sina totala växthusgasutsläpp, men också har en generellt liten påverkan när det gäller miljö och omgivning. ”När vi målar för hand måste färgen och utrustningen hållas varm. Detta görs genom att målbehållaren alltid roterar och är i rörelse, och hittills har man drivit detta med bilens motor. Detta är inte särskilt hållbart, så vår utmaning till Trysil RMM var att undersöka möjligheten att driva denna process med elektricitet från solceller monterade på taket!”

Och så blev det.

Efter lite testning monterades fem solcellspaneler à 360W på toppen av bilen och fyra 220Ah-batterier. Tillsammans producerar dessa tillräckligt med ström för att hålla färgen varm och bilen igång i 10 timmar i sträck. Men det som hände när man började använda den här bilen hade ingen tänkt på…

 

Bättre arbetsdag

Den uppenbara bränslebesparingen och utsläppsminskningen är naturligtvis tillräcklig anledning att påbörja detta projekt, men att det också skulle bidra till en väsentlig förbättring av arbetsmiljön för de anställda var något som ingen hade tänkt på. Men som en konsekvens av att bilen inte längre behövde stå på tomgång blev det tyst. Helt tyst!

”Våra anställda blev helt chockade över den stora skillnaden!” Gulbranson är fortfarande ganska förvånad över vad detta faktiskt innebär. ”De har fått en helt ny arbetsdag med mycket mindre slitage och stress nu när de inte längre har motorljudet konstant i bakgrunden, men det har också gett dem en mycket säkrare vardag!”

För när en ljud försvinner får man möjlighet att höra andra saker; ”Nu hör och registrerar de trafiken omkring sig mycket bättre, vilket gör dem mycket tryggare när de arbetar.”

Och i ett hållbarhetsperspektiv lägger detta alltså till en dimension som man inte hade trott på; det är socialt hållbart att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö som i sin tur minskar stress och sjukfrånvaro och ökar trivseln. ”Jag misstänker att detta har kommit för att stanna!” avslutar Gulbranson och avslöjar samtidigt att de redan har beställt två bilar till.

Och bättre betyg kan man väl knappast få!

bilden visar bil med solcellepanel