bilden visar en man med mobiltelefon

Vägmarkeringsoperatörerna kan börja sin arbetsdag via Jamas app

Jama Yusuf har arbetat med systemutveckling för Trysil RMM i över 15 år. På vägen har han bidragit till att utveckla ett antal automationssystem. Han ligger också bakom den nya appen där operatörerna kan börja värma vägmarkeringsmaskinerna från sin mobiltelefon.

”Jag har utvecklat en app som gör att vägmarkeringsoperatörer kan börja sin arbetsdag från sin mobiltelefon”, säger Jama. ”Den är baserad på IoT-teknik och är helt integrerad med vår molnbaserade telematiklösning, vilket gör att våra kunder kan styra och hantera sin vägmarkeringsutrustning med sin telefon.”

Tidigare var vägmarkeringsoperatörer tvungna att gå till lastbilen innan de började sin arbetsdag för att manuellt starta förvärmningen av de termoplastiska material som används för vägmarkering. Nu kan de tack vare Jamas app göra det direkt från sin mobiltelefon och övervaka bilen medan systemet värms upp. ”Detta gör arbetsdagen mer bekväm och flexibel för operatörerna”, säger Jama.

Automatiserade lösningar

”Telematiksystemet på vägmarkeringsmaskinen rapporterar vilket arbete bilen gör till administrationen i realtid. De som sitter på kontoret kan också sköta bilens uppgifter genom molnet”, säger Yusuf.

Utöver denna styrmöjlighet gör telematiken i systemet det möjligt att övervaka hur väl utrustningen på bilarna fungerar, samtidigt som man kan programmera och uppdatera bilens styrsystem genom samma molnbaserade lösning.

”Flera av dessa uppgifter har tidigare varit manuella. Genom åren har vi utvecklat systemen för att bli mer och mer automatiserade”, säger Yusuf.

Linecontroller

Linecontroller är själva hjärnan i Trysil RMM:s vägmarkeringsmaskiner. Den automatiska linjedelningen i systemet styr både linjelogiken och lastbilens värme- och hydraulsystem. Dessutom skapar den rapporter med linjetyp, bredd och utlagd längd.

”Nu behöver operatörerna inte göra manuella anteckningar från Line-controllern. Beläggningsrapporterna skickas direkt från bilen till kontoret genom telematiksystemets molnlösning”, säger Jama.

Han har även varit ansvarig för att vidareutveckla Linecontrollern i många år.

”Integrationen mellan Linecontroller, Telematics-systemet och mobiltelefonen gör att våra kunder får en kostnadseffektiv drift”, säger Jama Yusuf avslutningsvis.